Aya sababaraha ucapan anu jadi mitos pamali atawa larangan di urang sunda dimana  lamun di lakukan bakal aya madaratna. 

Iue basa sundana:
  1. Ulah cicing di lawang panto bisi jodona teu jadi alias balik deu ka imahna
  2. Ulah sasapu ti wengi bisi nyapukeun rejeki
  3. Ulah sare isuk-isuk tos subuh bisi rejeki leungit
  4. Ulah sare tos asar bisi gelo
  5. Ulah dadapangan waktu magrib bisi bapak maot
  6. Tukang warung ulah ngajual uyah sareng jarum ti burit bisi teu payu
  7. Ulah ngadahar ceker hayam bisi tulisan butut
  8. Ulah kuliat tos dahar bisi males
  9.  Ulah ngecos ti peuting bisi ka tojos
Silahkan balas dengan logis.